Informasjon om folkehelse

Folkehelsekoordinators nyhetsbrev:
Eksterne lenker:
Nyhetsbrev 1/2013
Nyhetsbrev 1/2014
Folkehelse på helsedirektoratet.no
Folkehelseinstituttet
Hent folkehelseprofil på fhi.no

Flesbergtunet bo- og servicesenter

Flesbergtunet hører til helse- og omsorgsetaten. Pleie- og omsorgstjenestene, hjemmetjenestene og enkelte helsetjenester har sin base her.

Sykehjemmet har 3 avdelinger, Midtstugo, Sørstugo og Nordstugo, samt dagavdeling og kjøkken. Hjemmetjenestene er hjemmesykepleie, hjemmehjelp og omsorgsboligen Heimstugo. Nærstugo er bolig for funksjonshemmede.  Helse- og omsorgssjefen, sekretær og ergoteropeut har kontor her.

Flesberg bibliotek har lokaler i egen fløy på Flesbergtunet.

Helse og omsorg

Flesbergtunet, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, TT-ordning, folkehelse, svangerskap og fødsel, trygd og sosiale tjenester


 18.07.2018 13:34  Skriv ut