Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt


Generelt

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt, eller kommunen gjør dette på eget initiativ. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Pris

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Kriterier/Vilkår

Omtaksering skal skje hvis

 • det er foregått deling av eiendom
 • bygninger på eiendommen har brent
 • bygninger er blitt revet eller lignende
 • det er ført opp nye bygninger på eiendommen, eksisterende bygninger er bygd på eller det er gjort andre oppgraderinger av bygningsmassen på eiendommen.


Annen informasjon


Praktiske opplysninger
Veiledning

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Lampelandhagan 7
3623 Lampeland

Klagemulighet

Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.

Kontaktinformasjon

 • Line  Brekke
 • saksbehandler
 • Telefon: 31022601
 • Send e-post
 • Knut  Landsverk
 • Telefon: 31023702
 • Send e-post
 • Besøksadresse
 • Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland

Lover og retningslinjer