Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt


Generelt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Kriterier/VilkårAnnen informasjon


Klage på eiendomsskatt

Praktiske opplysninger
Veiledning

Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Søknadsfrist


Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Lampelandhagan 7
3623 Lampeland

Saksbehandling

Klagenemnda i kommunen behandler klagen (kravet om overtakst).

Kontaktinformasjon

  • Line  Brekke
  • saksbehandler
  • Telefon: 31022601
  • Send e-post
  • Knut  Landsverk
  • Telefon: 31023702
  • Send e-post
  • Besøksadresse
  • Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland

Lover og retningslinjer