Betaling for kommunale tjenester


Generelt

Mottar du tjenester fra kommunen som du skal betale for, benytter du tilsendt faktura. Betalbare tjenester kan være:

  • tekniske tjenester
  • hjemmetjenester
  • barnehage

Forfall skal tydelig framkomme på fakturaen. Hvis du ikke kan betale innen forfall, kan du avtale eventuelle betalingsordninger med den instansen i kommunen som står for innkrevingen. Hvis du verken betaler innen forfall eller tar kontakt, vil kravet bli tvangsinnfordret. Kommunale avgifter kan tvangsinnfordres bl.a. ved at eiendommen avgiften gjelder, tvangsselges. Andre krav sendes til inkasso.

Pris

Priser og gebyrer

Saksbehandling

Avgifter, gebyrer og egenandeler/betalingssatser vedtas av kommunestyret. FØNK (felles økonomitjeneste for numedalskommunene) er kun ansvarlig for innkrevingen. Dersom du har spørsmål om eller innvendinger mot størrelsen på avgiften, gebyret eller egenandelen, må du kontakte den aktuelle etat.