Eiendomsskatt

Illustrasjon

Flesberg kommunestyre har i møte 4. april 2013 vedtatt at eiendomsskatten utvides til å gjelde alle faste eiendommer i kommunen fra og med skatteåret 2014. 

Les mer