Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)


Generelt

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Målgruppe


Pris


Kriterier/Vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

Annen informasjon

Buskerud fylkeskommune: informasjon og skjemaer TT-ordningen

Praktiske opplysninger
Veiledning

Dersom du trenger TT-tjeneste skal du kontakte kommunen der du bor. Dit sender du søknad og legeattest samt et bilde (passfoto). 

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Flesbergtunet bo- og servicesenter
3623 Lampeland

Kontaktinformasjon

  • Mette Vinger  Kjenås
  • sekretær/saksbehandler
  • Telefon: 31022302
  • Send e-post

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema