Vaktmester - ambulerende


Generelt

Vaktmesteren kan komme hjem til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjøremål, slik som mindre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Du trenger kanskje hjelp til å montere eller fjerne et teknisk hjelpemiddel eller få installert en trygghetsalarm.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme

Praktiske opplysninger
Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om vaktmestertjeneste, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Flesbergtunet bo- og servicesenter
3623 Lampeland

Kontaktinformasjon

  • Dagrun Westad  Embergsrud
  • driftsleder hjemmetjenesten
  • Telefon: 31022335
  • Mobil: 97551540
  • Faks: 32762011
  • Send e-post

Tjenestekatalog