Ledsagerbevis for funksjonshemmede


Generelt

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Målgruppe

Bevegelseshemming
Hørselshemming
Synshemming
Psykisk utviklingshemming
Skjult funksjonshemming som f.eks alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdom, allergier etc.

 

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Kriterier/Vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Annen informasjon

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis - søknad

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Flesbergtunet bo- og servicesenter
3623 Lampeland

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Kontaktinformasjon

  • Mette Vinger  Kjenås
  • sekretær/saksbehandler
  • Telefon: 31022302
  • Send e-post

Lover og retningslinjer