Etablererprøven for serveringsvirksomhet


Generelt

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Annen informasjon

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Ta kontakt med Kongsberg kommune, rådhuset, Kirkegt. 1, innbyggerkontakten for å avlegge prøven.Tlf. sentralbord 32 86 60 00, epost: servicetorget@kongsberg.kommune.no.

Saksbehandling

Når du har bestått etablererprøven, utsteder Kongsberg kommune bevis.

Kontaktinformasjon

  • Kristin  Hammershaug
  • formannskapssekretær
  • Telefon: 99397953
  • Mobil: 99397953
  • Send e-post
  • Besøksadresse
  • Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland

Lover og retningslinjer