Flesberg bibliotek

Flesberg bibliotekBiblioteket flyttet i 2019 inn i Skattekista på Stevningsmogen, og har lyse og åpne lokaler i samme bygg som skolen, svømmehallen og idrettshallen på Lampeland.

Les mer

Dåset - Flesberg bygdetun

DåsettunetDåsettunet er en gammel Flesberggård og unikt ved at gamle bygninger er bevart i sitt opprinnelige miljø.

Les mer

Flesberg Frivilligsentral

Flesberg FrivilligsentralFlesberg Frivilligsentral eies av Flesberg kommune og er organisatorisk plassert under oppvekst- og kulturetaten.

Les mer

Kommunevåpen Flesberg

Flesberg kommunes kommunevåpen er i grønt to odosserte sølv tømmerklaver og ble godkjent i statsråd 10. mars 1989. Tømmerklaven, som er et måleverktøy for måling av dimensjonen på tømmerstokker, ble valgt som symbol på kommunens tilknytning til skog og skogbruk. Kommunestyret har 12.10.89, sak 64, vedtatt forskrift for bruk av kommunevåpenet