Kulturpris


Generelt

Flesberg kommunes kulturpris har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres av enkeltpersoner, lag og foreninger. Kulturprisen er ment som en oppmuntring til videre innsats både for vinneren (e) og andre som driver frivillig kulturelt arbeid.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Skjemaet blir sendt elektronisk til kommunen.

Tjenestekatalog