Kulturmidler prosjekt


Generelt

Kommunen ønsker via kulturmidlene å bidra til et bredt kulturliv, for alle aldre.

Målgruppe

Prosjekttilskudd kan gis til spesielle tiltak, f.eks enkeltarrangement og trivselsprosjekter til beste for lokalsamfunnet. 

Kriterier/Vilkår

De som søker om midler til hovedfordelingen, kan ikke søke om tilskudd som hører inn under lagets ordinære drift.

Søk i forkant på eget skjema.

Budsjett/finansieringsplan for tiltaket/prosjektet skal følge søknaden.

Tilsagn om støtte utbetales når det gis rapport om at tiltaket er gjennomført.

Praktiske opplysninger
Veiledning

Søknadene skrives på eget skjema som lastes ned fra internett.

Kulturkontoret yter hjelp til utfyllingen etter forespørsel.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Send inn elektronisk søknad.

 

Saksbehandling

Administrasjonen avgjør søknader om støtte på inntil kr. 15.000,- fortløpende.

Større søknader må legges fram til politisk behandling.

Kontaktinformasjon

  • Kristin  Hammershaug
  • kulturkonsulent
  • Telefon: 31022102
  • Mobil: 99397953
  • Send e-post

Aktuelle skjema