Bygdebok


Generelt

Bind I-VII er utgitt som bygdebøker for Flesberg med undertittel ”Bustad og ætt”.  Bøkene er skrevet og redigert av Sigurd Vinger og utgis av Flesberg kommune / Flesberg bygdeboknemnd.

Bindene tar for seg følgende områder:

  • Bind I: Vestsiden av Flesberg, fra g.nr. 1 Rebberud til og med g.nr. 26 Søre Neset på østsiden av Lågen.

  • Bind II: Østsiden av Lågen i Flesberg fra og med g.nr. 27 Bergerud til og med g.nr. 46 Dokka.

  • Bind III: Øvre del av Stuvestadgrenda og nordre del av Lyngdal fra og med g.nr. 47 Brattås til og med g.nr. 77 Belteslia.

  • Bind IV: Østre og søre del av Lyngdal fra og med g.nr. 78 Rust til og med g.nr. 99 Berget.

  • Bind V: Nordre del av Svene fra og med g.nr. 100 Fønset til og med g.nr. 120 Surten.

  • Bind VI: Østsiden av Lågen i søre del av Svene, fra og med tettstedet Svene sentrum til delet mot Kongsberg i Bevergrenda. Fra og med g.nr. 121 Grette til og med g.nr. 133 Håvardsrud.

  • Bind VII: Vestsiden av Lågen i Svene, fra og med g.nr. 149 Trøllerud til og med g.nr. 148 Rindom, omfatter g.nr. 136 - 149.

Mennesket står i sentrum i bøkene og det er lagt stor vekt på å finne ættesammenhenger. For mange flesberginger vil vi derfor kunne følge ætten langt tilbake, kanskje opp til 3-400 år. Det tas sikte på å plassere hvert enkelt menneske i de omgivelser det hører hjemme, med hensyn til tid og sted, levevis og slekt.

Bindene legger vekt på å gi en variert og troverdig skildring av hvordan livet kan ha artet seg på både storgarder og husmannsbruk i Flesberg.

Framstillingen bygger dels på skriftlige kilder og dels på muntlig tradisjonsstoff. Bokverket bygger til en viss grad på eldre bygdebøker for Flesberg, av Tov Flatin.

Målgruppe

Slektsinteresserte, historieinteresserte ol.

Pris

Bygdebokpriser

Utsalgssteder:
Flesberg bibliotek på Flesbergtunet
Isaksen * Libris AS, Kongsberg

Annen informasjon

Bygdebokregisteret med henvisning til hvilket bind og side informasjonen om det enkelte bruket finnes.

Bygdebokregister
Bygdebokregister (pdf)

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Ved å benytte elektronisk skjema kan du bestille bøker på nettet. Bøkene kan også kjøpes ved personlig oppmøte i Flesberg bibliotek på Flesbergtunet eller hos bokhandlere.

For nærmere informasjon om pris og bestilling:
Flesberg bibliotek, Lyngdalsvegen 32, 3623 Lampeland
Tlf. 31 02 22 10 i biliotekets åpningstider 
e-post: postmottak@flesberg.kommune.no 

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog