Tjenestebeskrivelser for  Individ og samfunn

Askespredning
Borgerlig vielse
Brannvern og tilsyn
Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Kommunal planlegging - medvirkning
Miljøinformasjon
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Publisering av saksdokumenter på Internett
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Valg til kommunestyret og fylkestinget

Artikler

Flesberg kommunestyre 2019 - 2023
Reguleringsplaner
Politisk møtekalender
Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020
Ungdomsråd
Folkevalgte
Flesberg kommunestyre 2015 - 2019
Forhåndsstemme i Flesberg?
Postlister f.o.m. 20.05.2019
Postlister
Økonomiplaner og rapporter
Politikk
Prosjekter og planer
Innbyggervarsling
Orientering om fyringsanlegg
Kommunale vigsler
Politiske møtedokumenter
Valg
Politikk og samfunn
Reglement for politiske organer
Møtereferat 2010
Møteinnkallinger 2010
Ettersyn: Økonomiplan og budsjettrammer
Møtedokumenter 2006 - 2010
Flesberg formannskap 2007 - 2011
Skolestruktur og skolebygg/oppvekstarena
Kommunedelplan Blefjell
Sykler og datamaskiner
Ettersyn: Handlingsprogram og økonomiplan 2013 - 2016 og budsjettrammer 2013
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Fram eller tilbake?
Flyktningplan for Flesberg og Rollag kommuner
Fram eller tilbake?
Regnskapsresultat 2011
Numedalsbanen - avklaring bruk og vern
Økonomiplan 2013 - 2015 og budsjett 2012 - ettersyn
Årsbudsjett 2012
Budsjett 2011: Økonomien i Flesberg kommune kraftig forbedret
Økonomiplan 2012 - 2014 og budsjett 2011 - ettersyn
Fram eller tilbake?
Åpen brannstasjon
Forskrift for bruk av kommunevåpen
Folkemøte om Lampeland
Kommunedelplan Lampeland 2010 - 2025
Folkemøte om Lampeland
Fortsatt befolkningsvekst i Flesberg i 2010
Regnskapsresultat 2010
Plan for folkehelse
Folkehelseplan: takk for gode innspill
Områdeplan Lampeland
Rullering av kommuneplan
Kommunedelplaner
Kommuneplan
Regnskap og rapporter