Trygghetsalarm


Generelt

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Pris

Priser og gebyrer

Kriterier/Vilkår

For de som har trygghetsalarm:
Alarmtelefonen kobles rett til hjemmesykepleiens telefoner. Ved utløst alarm får hjemmmesykepleien melding (sms) om hvor den har gått og når. Hjemmesykepleien tar kontakt og evt reiser ut til bruker så fort de kan. Det stilles ingen krav til utrykkningstid, da kommunen er så stor i utstrekning. Alarmen må tilkobles telefonnettet og brukeren må ha fasttelefon. Brukeren dekker selv abonnement på telefonabonnementet og de teleskrittene alarmtelefonen bruker. Kommunen holder batterier til alarmen og skifter dem etter behov. Helse- og omsorgsetaten er ansvarlige for evt tilsyn og reparasjoner. Alarmer utplassert på lynutsatte steder, kan kommunen pålegge overspenningsvern på alarmen (overspenningsvernet må tilkobles jordet kontakt. Ved reparasjon av alarmen kan det ta noen dager og få skiftet den (noe lengre ved høytid og ferie). Ved feil på alarmen kan dette varsles hjemmesykepleien eller etaten.

Annen informasjon

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen

Praktiske opplysninger
Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Flesbergtunet bo- og servicesenter
3623 Lampeland

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

  • Dagrun Westad  Embergsrud
  • driftsleder hjemmetjenesten
  • Telefon: 31022335
  • Mobil: 97551540
  • Faks: 32762011
  • Send e-post

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog