Besøkshjem/Å være besøkshjem


Generelt

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/Vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Annen informasjon

Hjelpetiltak i hjemmet
Barnevernets hjemmeside

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Barneverntjenesten i Numedal
Sentrum 16

3630 Rødberg

Kontaktinformasjon

  • Anne Grete  Svendsen
  • barnevernkonsulent, Numedal barneverntjeneste
  • Telefon: 31024000
  • Mobil: 91859765
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Barneverntjenesten i Numedal, Sentrum 16, 3630 Rødberg
  • Besøksadresse
  • Lampeland: helse- og sosialenteret Rødberg: kommunehuset

Lover og retningslinjer