Fosterhjem/Å være fosterhjem


Generelt

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/Vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Annen informasjon

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Barneverntjenesten i Numedal
Sentrum 16

3630 Rødberg

Kontaktinformasjon

  • Anne Grete  Svendsen
  • barnevernkonsulent, Numedal barneverntjeneste
  • Telefon: 31024000
  • Mobil: 91859765
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Barneverntjenesten i Numedal, Sentrum 16, 3630 Rødberg
  • Besøksadresse
  • Lampeland: helse- og sosialenteret Rødberg: kommunehuset

Lover og retningslinjer