Rullering av kommuneplan

Kommunestyret vedtok 8. mai 2008 planprogram for kommuneplan for Flesberg 2009 - 2025. Formannskapet vedtok 5. juni 2008 oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanleggingen består av en langsiktig og en kortsiktig del.

 • Den langsiktige delen (med et 10-15 års perspektiv) skal omfatte mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes virksomhet og en arealplan for kommunens arealer.
 • Den kortsiktige delen skal ha et samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de neste 4 årene. Økonomiplanen er det helt sentrale element i denne.

I venstremenyen er lenke til siden med dokumenter som legges ut under arbeidet med kommuneplanen.


  Publisert/oppdatert:
  06.12.2010
  Skriv ut
  Besøksadress: Lampelandhagan 7
  Postadresse: Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland
  Telefon: 31 02 20 00 kl. 09:00 - kl. 15:00
  Epost: post@flesberg.kommune.no
  Åpningstider: kl. 08:00 - kl. 15:30
  Faks:
  Org.nr.: 940898862

  Last ned bakgrunnsbilde

  Viktige telefoner:

  110 Brann

  112 Politi

  113 Ambulanse

  116117 Legevakt

  31 02 28 60 Legekontoret

  913 47 455 Brann- og beredskapsvakt

  Klikk her for mer informasjon

  Ansvarlig redaktør/rådmann: Jon Gj. Pedersen

  Redaktør: Janne Schumann

  Webmaster: Serit AS

  Kommentarer og melding om feil sendes redaktør

  Flesberg kommune er kunde av Holmen Media og alt telefonsalg rettes til telefon 46790550