Plan for folkehelse

For å kunne arbeide målrettet med folkehelse er det et behov for en egen folkehelseplan. En plan som er forankret hos befolkningen og som er styrende for hvordan man skal arbeide med folkehelse i Flesberg kommune.

Høringsfristen for folkehelseplan 2010 - 2014 var 10. januar 2011.

Klikk her for å lese høringsuttalelsene.

Klikk her for å lese forslag til folkehelseplan 2010 - 2014

Vedlegg til planen:


Artikler/informasjon:
Publisert/oppdatert:
03.02.2011
Skriv ut
Besøksadress: Lampelandhagan 7
Postadresse: Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland
Telefon: 31 02 20 00 kl. 09:00 - kl. 15:00
Epost: post@flesberg.kommune.no
Åpningstider: kl. 08:00 - kl. 15:30
Faks:
Org.nr.: 940898862

Last ned bakgrunnsbilde

Viktige telefoner:

110 Brann

112 Politi

113 Ambulanse

116117 Legevakt

31 02 28 60 Legekontoret

913 47 455 Brann- og beredskapsvakt

Klikk her for mer informasjon

Ansvarlig redaktør/rådmann: Jon Gj. Pedersen

Redaktør: Janne Schumann

Webmaster: Serit AS

Kommentarer og melding om feil sendes redaktør

Flesberg kommune er kunde av Holmen Media og alt telefonsalg rettes til telefon 46790550