Prosjekter og planer

Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen.

I menyen til venstre er lenker til kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

  • Kommuneplanen omfatter langsiktige mål og strategier for Flesberg kommune og arealplan med bestemmelser.
  • Kommunedelplaner omfatter temaplaner/delplaner innen en sektor eller over sektorgrensene innenfor de retningslinjer som den langsiktige delen i kommuneplanen gir.
  • En reguleringsplan (detaljplan) lages for å vise utnyttelse og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljøet i kommunen. Reguleringsplanen kan omfatte ett eller flere formål, f.eks. byggeområder, landbruksområder, offentlige trafikkområder, friområder mv.