Administrativ organisering

Flesberg kommune er tradisjonelt organisert med rådmann, oppvekst- og kulturetat, helse- og omsorgsetat og teknikk, plan og ressurs. Fellestjenesten er en del av rådmannens stab.

Rollag kommune har arbeidsgiveransvaret for felles flyktningetjeneste og sosialtjeneste for Flesberg og Rollag kommuner. Tjenestene er lagt til NAV Numedal. 

Nore og Uvdal kommune har arbeidsgiveransvaret for felles økonomitjeneste for numedalskommunene (FØNK) og fra 1. november 2012 for felles barneverntjeneste for numedalskommunene.

Kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg har (fra 01.09.2007) felles skatteoppkreverkontor med adresse på Kongsberg. Kontoret uttvides fra 2018 med kommunene Tinn og Hjartdal og vil hete Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen.

Klikk her for å se Flesberg kommunes etatskart.