Koronavaksine

Koronavaksinering i Flesberg

De første 11 dosene med koronavaksiner ble gitt til beboere på Flesbergtunet i uke 1. Utover januar, og resten av vinteren og våren vil vi motta nye vaksiner jevnlig, og alle innbyggere vil i tur og orden få innkalling til vaksinasjon. Vi planlegger for massevaksinasjon på samfunnshuset i Flesberg. Det er ikke mulig å bestille time til vaksinering nå, vent til du blir kontaktet.  

Del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen vil tilby innbyggerne gratis koronavaksine. Norge får tilgang til flere typer, men det er usikkert hvor raskt vi får nok vaksiner og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Prioriteringsrekkefølge

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for alvorlig sykdom. I starten vil vi ikke ha nok vaksine til alle som blir anbefalt koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioriteringsrekkefølge:  

  • Beboere i sykehjem 
  • Eldre over 85 år
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

På grunn av stigende smittetrend er helsepersonell også tatt med som en prioritert gruppe. Kommunen kan gi en prosentandel av mottatte vaksiner til helsepersonell som er spesielt utsatt for smitte eller vanskelig å erstatte dersom de blir syke. 

Kommunen vil begynne med å vaksinere gruppe 1 og 2. Etter dette vil vi tilby vaksine til de andre gruppene i prioritert rekkefølge. Vi vet ennå ikke når og hvor mye vaksine vi får framover, så den endelige vaksinasjonsplanen er ikke klar.    

Du får beskjed når du får tilbud om vaksine

Når vi kan tilby vaksine til de ulike gruppene i prioriteringslisten gir vi beskjed. Som grunnlag for arbeidet benytter vi blant annet lister fra folkeregisteret, egne oversikter over brukere av pleie- og omsorgstjenester og informasjon fra fastleger. For å nå fram til innbyggerne med tilbud om vaksine vil vi benytte kommunikasjonskanaler som personlig kontakt, SMS, presse, digitale og trykte medier. Det er ikke mulig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Sørg for at du får varsel på SMS

For å kunne nå deg som bor fast eller midlertidig i Flesberg kommune kommune, må du være registrert med riktig telefonnummer på en adresse i kommunen.

Dersom du aldri har logga deg inn på en offentlig tjeneste på nettet, er du ikke oppført i kontaktregisteret for offentlig forvalting. For pålogging i kontaktregisteret må du bruke MinID, BankID, Buypass, Commfies eller BankID på Mobil (elektronisk id).

Har du telefonabonnement som ikke er registrert i kontaktregisteret, kan du selv registrere deg i tilleggsregisteret i Varsling 24. Du kan også legge inn flere nummer på samme person/adresse og/eller flere adresser på samme nummer.

For å legge inn opplysninger i tilleggsregisteret i Varsling24 må du logge deg på med ditt mobilnummer. For å verifisere din mobil må du taste inn PIN-koden som blir sendt deg. Tjenesten koster kr. 1,-.

Sjekk og oppdater dine opplysninger i kontaktregisteret for offentlig forvalting og/eller legg inn dine opplysninger i tilleggsregisteret i Varsling24 på varslemeg.no.

Informasjon om vaksinen

Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no 

Statens legemiddelverk

Filmen: Hvordan godkjennes en koronavaksine?