Velkommen til Flesberg

Flesberg kommune ligger i Numedal, og vi har gode naboer rundt oss med Kongsberg i sør, Tinn og Notodden i vest, Rollag i nord og Sigdal og Øvre Eiker i øst. Vi ligger sentralt plassert på Østlandet med ca. en time til eksempelvis Oslo eller Larvik.

”Flesberg – en Godbit av Norge”

Flesberg er en god kommune å bo i, og vi har tradisjon for å ta vare på oss selv, hverandre og lokalsamfunnet. Servicetilbudene våre er gode, og de tilbudene vi ikke har selv, befinner seg i vår umiddelbare nærhet. Vi kan være stolte over at vi er et lokalsamfunn preget av trivsel. Det at vi er en MOT- kommune betyr at vi legger vekt på medmenneskelighet og gode holdninger i hele vår kommune.

Vi som bor her er utadvendte og hyggelige. Vi lar oss begeistre, engasjere og mange av oss er evige optimister med tro på fremtiden. Dugnadsånden lever fortsatt i Flesberg, og vi har lange tradisjoner på at sammen kan vi få til mer.

Vi har i mange år satset mye på den oppvoksende generasjon. Dette er fortsatt et satsningsområde for oss, og jeg som ordfører vil fortsatt jobbe for at vi skal bli enda bedre på dette området.

Vi tar vare på hverandre, og gjør selvfølgelig vårt beste for at syke og eldre skal oppleve en trygg behandling og en verdig alderdom.

Med dette som bakgrunn er det en stor, utfordrende og givende oppgave å være ordfører i Flesberg kommune.

Det er trygt og godt å vokse opp i Flesberg

I Flesberg kommune finner du trygge og gode oppvekstvilkår, og dette er resultatet av mange års satsing og bevisst jobbing. Kommunen har 2 grunnskoler: Lampeland skole med elever fra 1. til 4. trinn lokalisert på Lampeland, og Flesberg skole med elever fra 5. til 10. trinn lokalisert i Flesberg.

Vi har full barnhagedekning i kommunen, og det har vi hatt i mange år. Barnehagene er kommunalt og er lokalisert i Flesberg, Lampeland og Svene. Det er et omfattende fritidstilbud innen idrett, korps, 4H, Røde Kors, skytterlag og mange flere.

Fritid?

Har du fritid, er mulighetene mange! Flesberg kommune har mange fritidsmuligheter. I vår kommune har vi mye natur med skog og fjellterreng, og det finnes også mange merkede stier og skogsbilveier uten almèn trafikk. Ønsker man å fiske er det mange gode fiskevann og bekker, og selvfølgelig Numedalslågen, som renner gjennom hele kommunen.

I Flesberg kommune finnes det mange lag og foreninger, og disse dekker mange interesseområder. Vi har en aktiv Frivillighetssentral som informerer og koordinerer informasjon om lag og foreninger. Vil du være med å gjøre en frivillig innsats, eller lurer du på å bli med på en aktivitet, er det bare å ta kontakt med Frivillighetssentralen, eller eventuelt det aktuelle lag eller forening du er interessert i. Informasjon om dette finner du under ”Lag og foreninger” på nettsiden vår.

Vi ønsker aktive innbyggere som tar vare på seg selv, hverandre og lokalsamfunnet, fordi vi tror på at gode lokalsamfunn ikke alene skapes av det offentlige, men av engasjerte mennesker som bryr seg om litt mer enn ”meg og mitt”.

Flesberg kommune for deg og meg

Flesbergs visjon frem til år 2025 er: ”Flesberg er i 2025 en vital og nyskapende kommune, preget av bo- og virkelyst og bærekraftig utvikling. Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet”.

Forholdene ligger godt til rette for å oppnå denne visjonen, men det kreves noe av oss alle for å få det til. Vi ønsker oss flere innbyggere som vil være med å ta del i, og bidra til, denne visjonen. Jeg mener at aktive, kreative og kritiske innbyggere er en stor styrke når et lite lokalsamfunn og en liten kommune skal møte fremtiden. Det er også en stor styrke når vi sammen deler organisasjonens MOT`s målsetting om å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø for våre barn og unge. Føler du deg inspirert av visjonen og ønsker å bidra, er dette den rette kommunen for deg.

Som ordfører ønsker jeg at du som innbygger, hyttebeboer, besøkende eller bare interessert skal ha en god opplevelse av kommunen. Hvis det er noe du lurer på, eller synes du ikke får hjelp til i kommunen, vennligst kontakt meg. Som ordfører er jeg deres ombudsmann og står selvsagt til disposisjon også utenom kommunens ordinære åpningstider. Jeg vil gjerne høre meninger, ris og ros, fordi som det er ellers i livet: Skal vi bli bedre på et område, så trenger vi konstruktive tilbakemeldinger med forslag til forbedringer.

Med MOT`s tre kjerneverdier kan vi sammen bli enda bedre: MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å ta egne valg!

Med vennlig hilsen ordføreren i Flesberg