Forskrifter og vedtekter, retningslinjer

Kommunestyret kan fastsette lokale forskrifter, vedtekter og retningslinjer. Dette gjelder f.eks. vedtekter i forbindelse med kommunens barnehage- og SFO-tilbud, forskrift vedrørende motorferdsel og retningslinjer og standarder for forskjellige tjenester.

Forskriftene, vedtektene og retningslinjene finner du i menyen til venster og/eller på den aktuelle tjenesten.

For nærmere opplysninger om de ulike tjenestene - gå inn på tjenester.