FLESBERG KOMMUNE

 

HOVEDUTSKRIFT

Utvalg:

valgstyret

Møtested:

kommunehuset, Lampeland

Dato:

16.04.2009

Tidspunkt:

kl. 16:00 – 16.25

Følgende medlemmer møtte:

Thomas Fosen

Pia Øberg

Kåre Oddvar Kjennerud

Oddvar Garås

Følgende medlemmer hadde forfall:

Eilev Bekjorden

Følgende varamedlemmer møtte:

 

Følgende fra administrasjonen møtte:

møtesekretær Ranveig Hvila

 

Saksliste:

Nr.

Sakstittel

 

 

 

 

PS 1/09

Valg av stemmestyrer 2009 - 2011

 

PS 2/09

Valg 2009 - manntall

 

PS 3/09

Valg 2009 - forhåndsstemmegivning

 

PS 4/09

Valg 2009 - tid og sted for stemmegivning på valgting

 

 

PS 1/09 Valg av stemmestyrer 2009 - 2011

Behandling i valgstyret 16.04.2009:

Rådmannens anbefaling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Ved behov kan en vara fra en krets innkalles til en annen krets.

Vedtak / Anbefaling i valgstyret 16.04.2009:

Valgstyret oppnevner følgende til stemmestyrene for 2009 - 2011:

01 Flesberg krets:

02 Lyngdal krets:

          1.       Odd Kåre Dalen - leder

          1.       Nils Molia - leder

          2.       Helga Bratås - nestleder

          2.       Geir Marstein - nestleder

          3.       Øivind Høimyr

          3.       Gunvor Bekjorden

          4.       Wenche Låg Breivik

          4.       Ole Helge Sønåsen

          Vara  1. Jon Olav Berget

          Vara: 1. Knut Holtan

                   2. Jan Morten Bringsrud

                   2. Anne Lise Dildok

 

 

03 Lampeland krets:

04 Svene krets:

          1.       Anne-Liz Lande - leder

          1.       Arne Sørensen - leder

          2.       Brynjulf Hansen - nestleder

          2.       Knut Klev - nestleder

          3.       Bjørg Homelien

          3.       Trygve Strand

          4.       Eirik Bakke Fosen

          4.       Anni Løvlid

          Vara: 1. Terje Sandbæk

          Vara: 1. Gunnar Grette

                   2. Sondre Kosmo Paulsen

                   2. Ragnhild Garås

Ved behov kan en vara fra en krets innkalles til en annen krets.

 

PS 2/09 Valg 2009 - manntall

Behandling i valgstyret 16.04.2009:

Rådmannens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak / Anbefaling i valgstyret 16.04.2009:

1.    Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset og i butikkene.

2.    Krav om manntallseksemplarer og oppgaver over bestemte grupper av velgere må settes fram senest 1 uke før bestillingsfristen.

 

PS 3/09 Valg 2009 - forhåndsstemmegivning

Behandling i valgstyret 16.04.2009:

Valgstyret diskuterte behovet for å avholde forhåndsstemmegivning flere dager på Flesbergtunet bo- og omsorgsenter og var enige om at dette blir ivaretatt i rådmannens anbefaling punkt 2.

Rådmannens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak / Anbefaling i valgstyret 16.04.2009:

1.    Forhåndsstemmegivningen skal foregå på kommunehuset:

mandag – fredag kl. 09.00 – kl. 15.00

2.    Leder/sekretær avtaler tidspunkt for forhåndsstemmegivning på Flesbergtunet bo- og omsorgssenter.

3.    Frist for søknad om ambulerende stemmegivning settes til tirsdag 8. september kl. 15.00.

4.    Som stemmemottakere oppnevnes:

Thomas Fosen, Ranveig Hvila, Britt Jorun Ingebrigtsen, Kristin Hammershaug, Svein Foss, Jon Gj. Pedersen og Pia Øberg.

 

PS 4/09 Valg 2009 - tid og sted for stemmegivning på valgting

Behandling i valgstyret 16.04.2009:

Møtesekretær gjorde oppmerksom på skrivefeil i rådmannens anbefaling pkt 2 og 3:
hhv søndag 9 13. og mandag 10 14. september.

Rådmannens anbefaling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak / Anbefaling i valgstyret 16.04.2009:

1.    Valgting søndag 13.  og mandag 14. september holdes for

Flesberg krets

Flesberg Samfunnshus

Lyngdal krets

Høgheim

Lampeland krets

Biblioteket Flesbergtunet

Svene krets

Klubbhus Svene IL

2.    Åpningstiden søndag 13. september i samtlige valglokaler settes til: kl. 14.00 – kl. 17.00.

3.       Åpningstiden mandag 14. september i samtlige valglokaler settes til: kl. 13.00 – kl. 20.00.