Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt


Generelt

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Annen informasjon

Klage på eiendomsskatt

Praktiske opplysninger
Veiledning

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Lampelandhagan 7
3623 Lampeland

Saksbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Kontaktinformasjon

  • Line  Brekke
  • saksbehandler
  • Telefon: 31022601
  • Send e-post
  • Knut  Landsverk
  • Telefon: 31023702
  • Send e-post
  • Besøksadresse
  • Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland

Lover og retningslinjer