Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt


Generelt

Du kan søke om å få betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt. Det skal foreligge særlige grunner.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Kommunehuset
Postmottaket
3623 Lampeland

Saksbehandling

Avgjørelsen om betalingsutsettelse fattes av skatteoppkreveren.