Postlister

Postjournalen inneholder informasjon om saker/dokumenter for alle etatene, bortsett fra det som gjelder pasienter, klienter og/eller brukere av pleie og omsorgstjenester.

Nedenfor finnes oversikt over kommunens offentlige postlister.

Forklaring på dokumenttyper:

  • Dok.type: I = inngående brev
  • Dok.type: U = utgående brev

Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon om noen av sakene - telefon 31 02 20 00 eller postmottak@flesberg.kommune.no.