Kulturmidler prosjekt


Generelt

Kommunen ønsker via kulturmidlene å bidra til et bredt kulturliv, for alle aldre.

Målgruppe

Prosjekttilskudd kan gis til spesielle tiltak, f.eks enkeltarrangement, større kulturarrangementer eller -tiltak, eller trivselsprosjekter til beste for lokalsamfunnet. Kommunen vil spesielt oppmuntre til prosjekter som er nyskapende, samt  til å bruke profesjonell bistand, gjerne i samarbeid med lokale krefter for å få tiltak som gir varig verdi for lokalsamfunnet.

Kriterier/Vilkår

De som søker om midler til hovedfordelingen, kan ikke søke om tilskudd som hører inn under lagets ordinære drift.
Søknader kan fremmes hele året på eget skjema.

Praktiske opplysninger
Veiledning

Søknadene skrives på eget skjema som fås fra fellestjenesten, eller lastes ned fra internett. Søknaden returneres i utfylt stand med de vedlegg som kreves.
Kulturkontoret/frivillighetssentralen yter hjelp til utfyllingen etter forespørsel.

Henvendelsen/søknaden/skjemaet sendes til

Flesberg kommune
Kommunehuset
Postmottaket
3623 Lampeland

Saksbehandling

Det avsettes inntil 15% av kulturmidlene til frie midler som det kan søkes på hele året.  Dersom det gjenstår ubrukte midler pr. september/oktober, orienteres komiteen for livsløp og kultur. 

Administrasjonen behandler etter delegasjonsreglementet søknader om støtte på inntil kr. 10.000,- fortløpende. Større søknader må legges fram til politisk behandling. Tilskudd kan innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad ut i fra formål og finansieringsplan.

 

 

 

Kommunen kan til enhver tid undersøke om grunnlaget for tilskudd er tilstede og hvordan midlene brukes. Tilskudd utbetalt på feilaktige premisser tilbakebetales.

Kontaktinformasjon

  • Kristin  Hammershaug
  • kulturkonsulent
  • Telefon: 31022102
  • Mobil: 99397953
  • Send e-post

Aktuelle skjema