Valg til kommunestyret og fylkestinget


Generelt

Ved å stemme er du med på å bestemme hvilket parti og hvilke personer som skal avgjøre saker som har påvirkning på din hverdag.

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg hvert fjerde år.

Alle velgere får tilsendt valgkort fra kommunen. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere dersom du tar det med. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om valgkortet.

Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottakeren, skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Valgstyret tar valgoppgjør for kommunestyrevalget/fylkestingsvalget. Først finner valgstyret ut hvor mange representanter partiet eller gruppa får i kommunestyret/fylkestinget. Deretter teller en opp stemmesedlene og registrerer personstemmene for å finne ut hvilke kandidater som blir valgt.

Målgruppe

Alle med stemmerett og som står i manntallet

Kriterier/Vilkår

Disse har stemmerett:

Norske statsborgere som

 • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de andre kravene, dersom de

 • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
 • er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert som bosatt den 30. juni i valgåret.

Annen informasjon

Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune. Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, vil stemmen bli sendt til hjemkommunen.  Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme så tidlig at stemmen din kommer fram til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. Vær derfor ute i god tid.

Flesberg kommunes hjemmeside om valg

Kontaktinformasjon

 • Ranveig  Hvila
 • saksbehandler
 • Telefon: 31022032
 • Send e-post
 • Besøksadresse
 • Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland

Lover og retningslinjer