Tjenestebeskrivelser for  Individ og samfunn

Askespredning
Borgerlig vielse
Brannvern og tilsyn
Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Kommunal planlegging - medvirkning
Miljøinformasjon
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Publisering av saksdokumenter på Internett
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Valg til kommunestyret og fylkestinget

Artikler

Forhåndsstemme i Flesberg?
Postlister f.o.m. 20.05.2019
Postlister
Økonomiplaner og rapporter
Politikk
Prosjekter og planer
Innbyggervarsling
Politisk møtekalender
Flesberg kommunestyre 2015 - 2019
Folkevalgte
Ungdomsråd
Orientering om fyringsanlegg
Kommunale vigsler
Politiske møtedokumenter
Reguleringsplaner
Valg
Politikk og samfunn
Reglement for politiske organer
Møtereferat 2010
Møteinnkallinger 2010
Ettersyn: Økonomiplan og budsjettrammer
Møtedokumenter 2006 - 2010
Flesberg formannskap 2007 - 2011
Skolestruktur og skolebygg/oppvekstarena
Kommunedelplan Blefjell
Sykler og datamaskiner
Ettersyn: Handlingsprogram og økonomiplan 2013 - 2016 og budsjettrammer 2013
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
Fram eller tilbake?
Flyktningplan for Flesberg og Rollag kommuner
Fram eller tilbake?
Regnskapsresultat 2011
Numedalsbanen - avklaring bruk og vern
Økonomiplan 2013 - 2015 og budsjett 2012 - ettersyn
Årsbudsjett 2012
Budsjett 2011: Økonomien i Flesberg kommune kraftig forbedret
Økonomiplan 2012 - 2014 og budsjett 2011 - ettersyn
Fram eller tilbake?
Åpen brannstasjon
Forskrift for bruk av kommunevåpen
Folkemøte om Lampeland
Kommunedelplan Lampeland 2010 - 2025
Folkemøte om Lampeland
Fortsatt befolkningsvekst i Flesberg i 2010
Regnskapsresultat 2010
Plan for folkehelse
Folkehelseplan: takk for gode innspill
Områdeplan Lampeland
Rullering av kommuneplan
Kommunedelplaner
Kommuneplan
Regnskap og rapporter