Legevakt


Generelt

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Annen informasjon

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Kontaktinformasjon

  • Helen Catherine  Cuenoud
  • helse- og omsorgssjef
  • Telefon: 31022300
  • Mobil: 40916739
  • Send e-post

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog