Adressering

Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til. Les mer

Bolig, eiendom og næring

Bygging, konsesjon og boplikt, adressering, fradeling, landbruk, jakt og fiske


 27.07.2017 11:08  Skriv ut
Feieren kommer på hytta