Skoler

Flesberg kommune driver to grunnskoler, Lampeland skole og Flesberg skole. På Lampeland skole er det elever fra 1. - 4. klasse, mens elevene fra 5. - 10. klasse er på Flesberg skole.

Flesberg kommune er en MOT- kommune, og dette er, sammen med IKT, et av satsningsområdene for skolene. Felles visjon for skolene er "Kunnskap og mot for å møte livet."

Kommunens SFO holder til på Lampeland skole og har søknadsfrist 1. mars for neste skoleår.

Informasjon om skoleruta og rutetabellen for skolene finner du på skolenes hjemmesider (lenker i venstremenyen.)

Samferdselsdepartementet fastsatte den 19. 12.2012 ny forskrift om sikring av skyss-berettigede skoleelever i buss. Hovedregelen i forskriften er at skoleelever som er har rett til skyss etter opplæringslova og privatskolelova skal ha tilgang til sitteplasser med bilbelte.


Skoleinfo:
Publisert/oppdatert:
01.03.2018
Skriv ut
Besøksadress: Lampelandhagan 7
Postadresse: Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland
Telefon: 31 02 20 00 kl. 09:00 - kl. 15:00
Epost: post@flesberg.kommune.no
Åpningstider: kl. 08:00 - kl. 15:30
Faks:
Org.nr.: 940898862

Last ned bakgrunnsbilde

Viktige telefoner:

110 Brann

112 Politi

113 Ambulanse

116117 Legevakt

31 02 28 60 Legekontoret

913 47 455 Brann- og beredskapsvakt

Klikk her for mer informasjon

Ansvarlig redaktør/rådmann: Jon Gj. Pedersen

Redaktør: Janne Schumann

Webmaster: Serit AS

Kommentarer og melding om feil sendes redaktør

Flesberg kommune er kunde av Holmen Media og alt telefonsalg rettes til telefon 46790550