Numedal Mitt Lokalsamfunn

Flesberg deltar sammen med Nore og Uvdal og Rollag kommuner i prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" i Numedal.

Gjestebud i Svene 2017

  1. Rapport
  2. Oppsummering og evaluering
  3. Oppgaveark
  4. Presentasjon

Tankefangst

Rapport fra medvirkningsmøter og samlinger i Numedal høsten 2016

Samfunnsentreprenørskap i Flesberg tettsted

Bygda mi som innovasjonsallmenning: Natur og kulturløype i Flesberg – mobilisering for nyskaping i lokalsamfunnet