Høringer og saker til offentlig ettersyn

Her finner du f.eks. planer som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser og bemerkninger sendes vanligvis til post@flesberg.kommune.no eller til Flesberg kommune, Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland.


Oversikt over saker til høring og/eller offentlig ettersyn:
  Publisert/oppdatert:
  21.03.2018
  Skriv ut
  Besøksadress: Lampelandhagan 7
  Postadresse: Lampelandhagan 7, 3623 Lampeland
  Telefon: 31 02 20 00 kl. 09:00 - kl. 15:00
  Epost: post@flesberg.kommune.no
  Åpningstider: kl. 08:00 - kl. 15:30
  Faks:
  Org.nr.: 940898862

  Last ned bakgrunnsbilde

  Viktige telefoner:

  110 Brann

  112 Politi

  113 Ambulanse

  116117 Legevakt

  31 02 28 60 Legekontoret

  913 47 455 Brann- og beredskapsvakt

  Klikk her for mer informasjon

  Ansvarlig redaktør/rådmann: Jon Gj. Pedersen

  Redaktør: Ranveig Hvila

  Webmaster: Serit AS

  Kommentarer og melding om feil sendes redaktør

  Flesberg kommune er kunde av Holmen Media og alt telefonsalg rettes til telefon 46790550