Gebyrregulativ og betalingssatser

Avgifter, gebyrer og egenandeler/betalingssatser vedtas av kommunestyret. FØNK (felles økonomitjeneste for numedalskommunene) er kun ansvarlig for innkrevingen. Dersom du har spørsmål om eller innvendinger mot størrelsen på avgiften, gebyret eller egenandelen, må du kontakte den aktuelle etat.

I venstremenyen er det lenke til de enkelte avgiftene, gebyrene eller egenandelene/betalingssatsene.

For nærmere opplysninger om de ulike tjenestene - gå inn på tjenester.